Норика България

Изработихме уебсайта на Норика България, които се занимават с производство и разпространение на картофени семена.

Създадохме цялостна концепция и реализация заедно с качване на начално съдържание.

Също така проведохме специализирано обучение за работа със системата на уебсайта.

Връзка към проекта

Други проекти