Блог – Тангра

Цялостно проектиране на блога и разработка. След като направихме блога започнахме и поддръжка на техническо ниво.

Също така предоставихме поддръжка на съдържанието, което бе адаптирано с оглед най-съвременните изисквания за писане на текстове за Интернет.

Връзка към проекта

Други проекти