Проектирането на всяко решение се съобразява с бизнес процесите и дейността на клиента. По този начин се гарантира, че ще се вземат предвид всички подробности, които са необходими за отличен краен резултат.

Процесът на проектиране включва няколко основни етапа, чрез които гарантираме качество на високо ниво:

  1. Предварителна среща с клиента.
  2. Заснемане на бизнес процеси (process mapping) ако се налага.
  3. Изготвяне на техническо задание.
  4. Моделиране на крайното решение чрез визуални средства.
  5. Конфиденциалност. Гарантираме, че няма да има изтичане на информация от наша страна към трети страни или конкуренти.
Разработката се реализира с инструменти, които покриват най-съвременните изисквания за уеб-базирани решения.

Във всеки проект влагаме максимално старание и винаги даваме повече от 100%. Така гарантираме отлично качество на изработка на крайния продукт.

Важна част от качествената работа е когато клиента не прави непрекъснато промени. Когато се приеме техническото задание и няма промени можем да гарантираме спазване на крайния срок и качествено изпълнение и стабилност на крайното решение.

По време на изработката след началния етап и преди края на проекта клиента може да наблюдава в реално време как върви проекта.