Доброто начало не е без значение, макар че се започва от незначителното.

Сократ

С тази мисъл на Сократ искаме да кажем, че винаги когато започваме да работим с клиент прилагаме индивидуален подход и отношение. Поради тази причина встъпителните срещи са изключително важни, за да можем да вникнем в дейността и нуждите, които трябва да бъдат подпомагани. Дори ако се налага да направим повече от една среща ние сме насреща без да жалим време и средства. Предпочитаме да имаме повече информация от няколко срещи отколкото да има пропуски или неясноти.

По този начин сме сигурни, че сме взели предвид всички подробности, за да реализираме крайния резултат от проекта. В хода на работата дори ако се налага можем да подобрим решението без да променяме изискванията на клиента, което ни гарантира още по-добър краен резултат.

Основен аспект от нашата работа е обучение на клиента или негови служители (когато е фирма) за работа с изградената система. Обучението, което правим е без ограничения с идеята, че клиента не трябва да е зависим от нас. По този начин ще може да се добавя или променя съдържание ако е става въпрос за уебсайт или да се работи функционално с крайното решение.

Прилагането на индивидуален подход помага на клиента да използва на 100% изработеното проектно решение.