Демо с базова версия за позициониране на обекти със свързана информация върху картна основа на Google.

Подходящо за:

Допълнителни възможности:

Възможности за поръчка:

Български | English